mis à jour le

Antoko « Madagasikarantsika » - Fanambarana ho famahana ny krizy politika mampihitsoka ny Firenena

Manoloana ireo didy tsy azo hivalozana navoakan'ny Vaomiera Manokana momba ny Fifidianana (CES) mikasika ireo mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena, ka nahitàna tranga mifanohitra amin'ireo fepetra takin'ny lalàna manankery, izay miteraka krizim-pahatokisana amin'ny hitantanany ny ho amin'ny fomba tsy miandany ny fifidianana hifanesy ; Manoloana ny fisian'ny fifanoherana amin'ireo lalàna lehibe toy ny lalàm-panorenana, ny Tondrozotra sy ny lalàna fototra mikasika ny fifidianana, izay miteraka krizy (...) - Fanambarana